2019

Jingyue Huang

Lucas Hynes

Kecheng Li

Jordyn Walton

Keying Xu

2018

Boxi Lin

Shuoshuo Liu

Yuliang Xu

Manshu Yu

2017

Faith Lee

Yao Li

Fangya Mao

Dongyang (Dawn) Yang

2016 

Erle Holgersen

Ruan Luyao

Ri Tong (Rick) Wang

Qihuang Zhang

2015 

Jiahua Che

Fan Fan

Zhou Wang

2014 

Bethany Pitcher (Bethany Gill)

Bo Hu

Qin (Colleen) Kong

Honglei Xie

Ning Zhang

2013

Ryan Del Bel

Suzanne Li

Xihui (Eric) Lin

Yuyao Song

Ying (Maggie) Yang

2012

Osvaldo Espin Garcia

Zhoushanyue He

Nathalie Moon

Ying Wu (2nd Internship)

Xiaowei Shen

2011 

Jingyuan Chen

Sandra Gonzalez Maldonado

Yonathan Brhane

Xin Qiu

Ying Wu (1st Internship)

2010 

Lu Cheng

Oana Danila

Jenna Sykes

Xiaoqin Xiong