studentsEach term, English Language Studies presents a high achievement award to students with the highest grades in the following courses:
- EMLS 101R: Oral Communication for Academic Purposes;
- EMLS 102R: Clear Communication in English Writing;
- EMLS 129R: Written Academic English.

Recipients

Spring 2018
EMLS 101R Ke Qin
EMLS 102R Ruyi Pan
EMLS 129R Lydia (Hongliang) Lu

Winter 2018
EMLS 101R Ruitao Lai
EMLS 102R Shujie Liu
EMLS 129R Yuying Zhu

Fall 2017
EMLS 101R Zhaoyang Liu
EMLS 102R Sabrina (Wen Cheen) Chiew
EMLS 129R Changlin Mou

Spring 2016
EMLS 101R Jia Wen Wang
EMLS 102R Yinan Zhang
EMLS 129R Nanxiang Zhao

Winter 2016
EMLS 101R Haolin (Ross) Yu
EMLS 102R Wen Yi Xu
EMLS 129R Kin Yu (Frank) Chau

Fall 2015
EMLS 101R Yi Ting (Anita) Chen
EMLS 102R Haolin (Ross) Yu
EMLS 129R Beidou Zhang

Spring 2015
EMLS 101R Sepideh Tajalizadeh Dashti
EMLS 102R Wenxin (Wendy) Li
EMLS 129R Xiaojing (Bowie) Cao

Winter 2015
EMLS 101R Mathias Koukal
EMLS 102R Yuzhu (Julia) Shen
EMLS 129R Yang (Victoria) Xiao

Fall 2014
EMLS 101R Yiming (Amy) Yuan
EMLS 102R Yanru (Tiffany) Shi
EMLS 129R Yin Chen Liu