You are here

MA students 2017-2018

If you are looking for previous MA students, please see the MA Students web page. 

Maria Battaglia

Guohua Gao

Picture of Guohua Gao

 

Jiayue Han

Picture of Jiayue Han
 

Maryam Khalil

Maryam Khalil
 

Yukiko Kitayama

 
 

Ivan Koparan

Ivan Koparan
 

Andrew Kowalczyszn

Andrew Kowalczyszyn
 

Victor Lai

Picture of Victor Lai
 

Songwei Lin

 
  •  
 

Ruogu Liu

Picture of Ruogu Liu
 

Lexin Liu

Picture of Lexin Liu
 

Boyu Si

Boyu Si
 

Jiayin Song

Picture of Jiayin Song
 

Adam Upenieks

Adam Upenieks
 

Chenjiayu Wang

Picture of Chenjiayu Wang
 

Shiyang Wen

Shiyang Wen
 
 

Qichen Zhang

 
  •  
 
 

Yi'ang Zhu

Yi'ang Zhu