MA students 2020-2021

If you are looking for previous MA students, please see the previous MA students page

First Name

Last Name

Photo

UW email

Jiangwei Chen   yingchaosha2014@gmail.com
Thomas Cheng Thomas Cheng taccheng@uwaterloo.ca
Justin Cu Justin Cu trinh.cu@mail.utoronto.ca
Qimeng Fang   fqmyan@yahoo.com
Stefanie Fung Stefanie Fung stefanie.fung@uwaterloo.ca
Queenie Guan   qyjguan97@gmail.com
Jason Kim   jhk485@gmail.com
Zijian Li   zijianli1512@163.com
Huayi Liu Huayi Liu h486li@uwaterloo.ca
Cameron Milinkovic   milinkc@mcmaster.ca
Luxman Nadarajah Luxman Nadarajah l2nadara@uwaterloo.ca
Jaykumar Parmar Jaykumar Parmar jaykumar.parmar@mail.utoronto.ca
Liwen Qian   qianliwen_shufe@126.com
Jared Sandler   15jms16@queensu.ca
Boya Tang   boyatang97@163.com
Jiaxin Wang   jiaxinwang2019@gmail.com
Yuyi You Yuyi You yuyi2@ualberta.ca
Xiao Xuan Yu Xiao Xuan Yu linzhixiaoyu@gmail.com
Yanghong Zhang Yanghong Zhang yzty9@mail.missouri.edu
Yangfan Zhou   zyfcoco@163.com