Postdoctoral Fellows/Visiting Scholars

BichengGuo
Bicheng Guo
Neural Architecture Search
Cheng Huang
Cheng Huang
V2X Security and Privacy
Mushu
Mushu Li
Resource Allocation and Smart Grid
Dongxiao_Liu
Dongxiao Liu
Mobile Networks
ManOuyang
Man Ouyang
Satellite Networks
Kaige_Qu
Kaige Qu
SDN
XinghanWang
Xinghan Wang
Federated Learning
HaojunYang
Haojun Yang
Resource Allocation and Networking for AI
ZhirunZheng
Zhirun Zheng
Privacy-Preserving Mobile Crowdsensing
ChengyiZhou
Chengyi Zhou
Resource allocation in UAV network
conghao
Conghao Zhou
Machine Learning in Wireless Networks