Postdoctoral Fellows/Visiting Scholars

Xinyu Guo
Xinyu Guo
Vehicular Networks
Bo He
Bo He
Network Intelligence
Jiahui Hou
Jiahui Hou
Artificial Intelligence of Things
Cheng Huang
Cheng Huang
V2X Security and Privacy
Wenwen Jiang
Wenwen Jiang
 UAV Communications
Hao Kong
Hao Kong
Wireless Sensing and Computing
Mushu
Mushu Li
Resource Allocation and Smart Grid
Dongxiao_Liu
Dongxiao Liu
Mobile Networks
Kaige_Qu
Kaige Qu
SDN
Jindou Xie
Jindong Xie
Multi-Access Edge Computing
Xi Zhang
Xi Zhang
Searchable Encryption
DanZhu
Dan Zhu
Data Security and Privacy