Postdoctoral Fellows/Visiting Scholars

Xinyu Guo
Xinyu Guo
Vehicular Networks
Dairu Han
Dairu Han
Space-Air-Ground Networks
Jiahui Hou
Jiahui Hou
Artificial Intelligence of Things
Cheng Huang
Cheng Huang
V2X Security and Privacy
Chenxi Li
Chenxi Li
5G Communications
Jianan Li
Jia'nan Li
IoT Architecture and Security
Qihao Li 
Qihao Li
AI for Networking
Dongxiao_Liu
Dongxiao Liu
Mobile Networks
Zhi Mao
Zhi Mao
Wireless  Networks
Chunyang Qi
Chunyang Qi
IoT Security
Kaige_Qu
Kaige Qu
SDN
Xiaoyu Song
Xiaoyu Song
Vehicular Networks
Mengying Sun
Mengying Sun
5G Networks
Xifeng Wang
Xifeng Wang
ICV Security
Wen Wu 
Wen Wu
5G Networks
Haina Zheng
Haina Zheng
Green IoT
Xiaoxiao Zhuo
Xiaoxiao Zhuo
Acoustic Communication Networks