Reference author: Pantelis Elinas

First name
Pantelis
Last name
Elinas