Muistisairaana työelämässä – tutkimushanke työikäisenä lievään kognitiiviseen heikentymään tai muistisairaute(Memory impairment and working life - a research project on the experiences and legal rights of people with mild cognitive impairment or dementia)

TitleMuistisairaana työelämässä – tutkimushanke työikäisenä lievään kognitiiviseen heikentymään tai muistisairaute(Memory impairment and working life - a research project on the experiences and legal rights of people with mild cognitive impairment or dementia)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsIssakainen, M., K. Karjalainen, S. Heimonen, M. Ylhäinen, A. Astell, J. Boger, A. Nedlund, L. Nygård, A. Mäki-Petäjä-Leinonen, and S. Rissanen
JournalGerontologia
Volume32
Start Page288-291
Issue4
URLhttps://journal.fi/gerontologia/article/view/77766