Muistisairaana työelämässä - tutkimushanke työikäisenä lievään kognitiiviseen heikentymään tai muistisairaute(Memory impairment and working life - a research project on the experiences and legal rights of people with mild cognitive impairment or dementia)