Class of Spring 2022

Sara Hamdy Hamdan Abdelrahman

Queenie Chen

Kaiwen Chen

Frank Ding

Albert Ding

Siddharth Garg

Justin Nicholas Goping

Alexander Arthur Hall
Daniel Han
Linjun He

Kashish Jain

Ramya Sruthi Kottapalli

Weining Li

Ting Wei Liu
Amy Liang

Bihan Liu
Dimitry Linkov

Yizhe Liu

Xiaohan Ma

Kimmy Qi

Yirui Ruan

Nolan Austin Strolight

Audrey Wang

Steven Wong
Hannah Zihan Wang
Andrew Wang

Zhenchao Xu

Xiaolan Xu

Eddy Yao

Bowen Zhang

Judy Zhu
Zehao Zhang
Chenyi Zhao

Max Barltrop

Daniel James Beer

William Mason Campbell

Amy Xinrui Cheng
Jindong Che

Bart Chrzaszcz
Jinyu Chen

Jimmy Di
Jan Philip Dohring
Dale Joseph Dupont

Bradley Edwards

Joy Fang

Hammam Gaddour
Matthew Karl Robert Gottwald
Michael Gutman

Ursula Huang

Andy Jiang

Evan Li

Zhao Tong Liu
Yi Ran Li

Jayson Dai Lou
Jeffrey Lin

Stefanie Low

Patricia Mielnik

Rishabh Kumar Minocha

Anjali Notaney

Sky Qiao

Natasha Rozario

Nima Sadri

Tushar Sekhri
Ninand Sukumar Sakhardande

Brian Seo
Safwan Sayef

Siddarth Surana

Yunying Tang

Xinjie Wang
Xuanyu Wang
Yufei Wang

Ruiqi Xie

Bill Zeng

Samer Zu'Mot
Haoran Zhang

Izhaan Zubair
David Zhang